×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

معرفی مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه :

این مدیریت مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى رئیس دانشگاه و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیتهاى واحدهاى دانشگاه است. همچنین امور مربوط به مدیریت وب سایت دانشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی نیز بر عهده این مدیریت می باشد.


• تنظیم و هماهنگی برنامه‌های کاری و ملاقات‌های رئیس دانشگاه
• مدیریت دفتر ریاست دانشگاه و هماهنگی ارتباطات اداری رئیس دانشگاه
• ابلاغ و پیگیری اجرای دستورات ریاست دانشگاه به واحدهای دانشگاه
• مدیریت تشکیل و برگزاری جلسات رئیس دانشگاه، تنظیم دستور و صورت جلسات، ابلاغ و پیگیری آن‌ها، و انجام مکاتبات لازم در این خصوص
• پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با هماهنگی و پیگیری از واحدهای مختلف دانشگاه
• تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست‌ها، هماهنگی در برگزاری مراسم‌ها و فعالیت‌های عمومی دانشگاه، انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت‌ها
• انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی‌ربط و انجام تشریفات مربوطه
• جمع‌آوری و انتشار اخبار و اطلاعات دانشگاه، اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی، مدیریت تبلیغات و اطلاع‌رسانی رسانه‌ ای، اینترنتی و محیطی دانشگاه
• اجرای کلیه امور مطبوعاتی و رسانه‌ای دانشگاه و ارائه پاسخ به مراجع بیرونی در موارد مقتضی
• اجرای برنامه‌ های افکارسنجی داخلی و اجتماعی و تدوین گزارش‌های مربوطه با هماهنگی واحدهای دانشگاه
• مدیریت وب سایت‌های اطلاع‌ رسانی دانشگاه و نظارت بر سایر وب سایت‌های دانشگاه