×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

ارسال‌های جدید

پذیرش استعداد درخشان در راستاي جذب دانش آموختگان و دانشجویان ممتـاز کارشناسـی ارشـد در مقطع دکتري براي سال تحصـیلی 1403 – 1402

2023/05/21

پذیرش استعداد درخشان در راستاي جذب دانش آموختگان و دانشجویان ممتـاز کارشناسـی ارشـد در مقطع دکتري براي سال تحصـیلی 1403 – 1402

فایل راهنمای ثبت نام