×
EN RU

تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی دانشگاه گنبد کاووس در راستای پاسخ به نیازهای این حوزه، در سال 1387 با دو رشته زبان و ادبیات فارسی در دوره کارشناسی و مدیریت کارآفرینی در دوره کاردانی تأسیس شد و در طی سال‌های پس از تأسیس، با راه‌اندازی گروه‌های آموزشی حوزه علوم انسانی، گسترش یافت. این دانشکده هم اکنون در17رشته تحصیلی و در سه مقطع کاردانی، کارشناسی، و کارشناسی ارشد، با همکاری 36 نفر از اعضای هیئت علمی به فعالیت می‌پردازد.  

گروه­‌های آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی شامل گروه زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان خارجه، گروه الهیات، گروه علوم اداری و اقتصادی، و گروه علوم ورزشی است.