دستورالعمل استفاده از آزمایشگاهها جهت فعالیتهای تحقیقاتی مقاطع ارشد و دکتری

تاریخ ثبت: 1399/01/23 - 08:15 ق.ظ

احتراماً پیرو تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور درخصوص فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی دانشگاهها از تاریخ 1398/01/30 بدینوسیله دستورالعمل استفاده از آزمایشگاهها جهت فعالیتهای تحقیقاتی مقاطع ارشد و دکتری به شرح ذیل ایفاد میگردد.

احتراماً پیرو تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور درخصوص فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی دانشگاهها از تاریخ 1398/01/30 بدینوسیله دستورالعمل استفاده از آزمایشگاهها جهت فعالیتهای تحقیقاتی مقاطع ارشد و دکتری به شرح ذیل ایفاد میگردد.

 

  1. استفاده از آزمایشگاهها، مزرعه آموزشی، گوسفندداری و... با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما و دانشکده امکان پذیر میباشد.
  2. کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری موظف به دریافت کارت سلامت میباشند.
  3. استفاده از آزمایشگاه با هماهنگی کارشناس آزمایشگاه با رعایت فاصله گذاری مطمئن انجام پذیرد.
  4. دانشجویان موظف به ضدعفونی محدوده کار در آزمایشگاه به طور مستمر میباشند.
  5. زمان و تاریخ استفاده از آزمایشگاه به منطور جلوگیری از حوادث با اولویت ساعات کاری انجام پذیرد.
  6. استفاده از دستکش و ماسک الزامی میباشد.
  7. تهویه و پنجره‌های آزمایشگاه در مدت آزمایش باید باز باشد.
  8. از خوردن و آشامیدن مواد غذایی در آزمایشگاه خودداری شود.