اطلاعیه فیلم های آموزشی دانشگاه گنبدکاووس

تاریخ ثبت: 1399/01/26 - 12:01 ب.ظ

در جهت استمرار فعالیت های آموزشی غیرحضوری در ارتباط با بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 2/339325 مورخ 1398/12/10 بدینوسیله فایل ها و ویدئوهای آموزشی در صفحه دانلود فیلم های آموزشی بخش دانشجویان قرار گرفته و بروز میشوند.

در جهت استمرار فعالیت های آموزشی غیرحضوری در ارتباط با بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 2/339325 مورخ 1398/12/10 بدینوسیله فایل ها و ویدئوهای آموزشی در صفحه دانلود فایل های آموزشی بخش دانشجویان قرار گرفته و بروز می‌شوند.