اطلاعیه شماره سه ، ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال 1398

تاریخ ثبت: 1398/12/03 - 10:30 ق.ظ

دانشجویان گرامی برای ثبت نام در روز های یک شنبه الی سه شنبه مورخ98/12/04 الی 98/12/06 با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت (ویژه آقایان) به همراه نقص مدارک پیش ثبت نام خود به اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه گنبدکاووس مراجعه نمایید.

 

نام خانوادگی

نام

رشته قبولی

آذريون

مهديه

علوم دامي

ايزدي

علي

علوم دامي

روحي

مبينا

علوم دامي

محسني ساروي

سعيد

علوم دامي

مرجاني

معين

علوم دامي

ميردار

اميرمحمد

علوم دامي

بدخشان

رسول

علوم ومهندسي شيلات

برزگركردخيلي

مهديه

علوم ومهندسي شيلات

چلوئي دارابي

سيدحسين

علوم ومهندسي شيلات

قوجق

الهه

علوم ومهندسي شيلات

منصوري

نوشين

علوم ومهندسي شيلات

اخوندي

محمدامين

علوم ورزشي

بياني

حسين

علوم ورزشي

پقه

هادي

علوم ورزشي

حسيني

سيدمحب علي

علوم ورزشي

حسيني

سيده نرجس

علوم ورزشي

رجبلو

جواد

علوم ورزشي

صحنه

الميرا

علوم ورزشي

عبدي سه قلعه

اميرحسين

علوم ورزشي

قزل سفلي

زهرا

علوم ورزشي

قهرماني

بنيامين

علوم ورزشي

كلته

ميثم

علوم ورزشي

مجيدي

زهرا

علوم ورزشي

نجف زاده

احمد

علوم ورزشي

همايوني

گل ايم

علوم ورزشي

ارمند

سميه

زبان روسي

تقي زاده فوزي

انسيه

زبان روسي

رجال

نفيسه

زبان روسي

شيخيان دهكردي

مطهره

زبان روسي

قزاق

منيره

زبان روسي

كرپه

اسماعيل

زبان روسي

كنعاني

مائده

زبان روسي

محمودي نمين

متين

زبان روسي

مرادي

مهسا

زبان روسي

مهرزاده چوبي

نسترن

زبان روسي

نوروزي

مهديس

زبان روسي

عرب بافراني

بتول

زبان وادبيات انگليسي

قابي

سوسن

زبان وادبيات انگليسي

كاكولاريمي

مريم

زبان وادبيات انگليسي

مخت

پريسا

زبان وادبيات انگليسي