برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات و حمایتهای شرکتهای دانش بنیان در گنبد کاووس

تاریخ ثبت: 1398/10/09 - 04:53 ب.ظ

به همت مرکز رشد شرق گلستان کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات و حمایتهای شرکتهای دانش بنیان در سالن جلسات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس برگزار گردید.

در این کارگاه که با استقبال اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارشناسان،  مدیران هسته ها و واحدهای فناور شرق گلستان و دانشجویان برگزار گردید. مسائلی از قبیل مزیت های شرکت های دانش بنیان از جمله معافیتهای مالیاتی، خدمت سربازی، تسهیلات و همچنین چگونگی ارزیابی طرح‌ها در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط مدرس کارگاه مهندس رضایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.